มุมความรู้ตามสาระวิชา

 ©ค้นหาข้อมูลด้วย Google
***ใส่คำที่ต้องการค้นหา
แล้วกด search***
Google


จำนวนผู้เยี่ยมชม
Online: 1 user(s)

  กลุ่มสาระศิลปศึกษา ม.ต.ก.  :  ติดต่อเรา  :  สมุดเยี่ยม  :  บุคลากร  :  เวบบอร์ด 
 
หมวด: ดนตรี
โน้ตขลุ่ยเพลงเขมรไทรโยค
02-02-2008 Views: 30750
เพลงเขมรไทรโยค
ท่อน1 -  -  -  - -  ดํ  -  -  -  ดํ      -  -  -        -  -  -    -     
ซ ล ด ร ฟ ด ร ฟ -  -   ล ซ     -  -  ดํ  ดํ  ดํ -    -  -    ดํ       
-  -  -  - -  -  -  -  -  ดํ        ดํ -  -  -  รํ ดํ  มํ  รํ  รํ -  -  -  รํ -  รํ  รํ  รํ
ดํ    ดํ  -    -  -  -        -  -  ดํ ดํ  ดํ -    -  -    ดํ       
-  -  -  -             -    -  -  -  -  -             -    - 
-  -  -  - -  -  -  -  -  -      ดํ  -  -  ดํ      -  -  -  -  -     
                      -  -  -  -  -       -    -  -     
-  -  -  - -  ดํ  -  -  -  ดํ      -  -  -          -    -       
ท่อน2 -  -  -  รํ -  ดํ  -  -    -  รํ -  ดํ  -  ดํ  รํ  ดํ  -    -  -  -        - 
-  -  -  - -  -  -  -  -  -      ดํ  -  -  ดํ      -  -  -  -  -     
-    -  -  ดํ  -  รํ -  ดํ  -  มํ -  รํ  รํ  รํ -  -  -  - -  -  -  รํ -  รํ  รํ  รํ -  รํ  -  รํ
ดํ  รํ  ดํ  -    -  -  -        -  -  ดํ  ดํ  ดํ -    -  -    ดํ       
(-  -  -  -           ดํ        ร) (-  -  -  - - ซออู้รับ  - -  -  -  - -  -  -  -)
(-  -  -  -       ดํ   รํ    ดํ       ร)  (-  -  -  - - ซออู้รับ  - -  -  -  - -  -  -  -)
(-  -          ดํ -  -  ฟํ  รํ ดํ      ฟ) (-  -  -  - - ซออู้รับ  - -  -  -  - -  -  -  -)
(-  -        -  ฟ) (-  -  -  - -    -  ฟ) -  -        -            - 

 หมวด: ดนตรี
»ดนตรีไทย
19-03-2009
»โน้ตขลุ่ยเพลงเดือนเพ็ญ
02-02-2008
»โน้ตขลุ่ยเพลงเขมรไทรโยค
02-02-2008
»โน้ตเพลงขลุ่ย
02-02-2008
»ประวัติคีตกวีไทย
02-02-2008
»เพลงและดนตรีพื้นเมือง
02-02-2008
 
 
กลุ่มสาระศิลปศึกษา ม.ต.ก.  ติดต่อเรา  สมุดเยี่ยม  บุคลากร  เวบบอร์ด
Copyright©2016 art.mtk.ac.th
Powered by SMEweb